Nauka czytania. Metoda Domana. Metoda globalna.

Fragment wywiadu z Danutą Chwatniewską – autorką metody 101 kroków  w nauce czytania i pisania.

– Czym charakteryzuje się metoda Domana nazywana też metodą globalną?

Metoda Domana bazuje na obrazie wzrokowym, czyli na tych strukturach w mózgu, które odpowiadają za rozróżnianie różnych przedmiotów z otoczenia.

Na pewno może przyspieszyć naukę czytania w przypadku języków, które nie są fleksyjne, czyli np. języka angielskiego, gdyż postrzeganie i szybkie rozkodowanie obrazka czy wyrazu to podstawa późniejszego, płynnego czytania.

Im szybciej „rozpoznajemy” wyraz, tym szybciej czytamy”.

– Czy sprawdza się ona w nauce języka polskiego?

W języku polskim rzecz się ma podobnie, ale droga dojścia jest zupełnie inna. Weźmy dla przykładu prosty, krótki wyraz DOM.

Użyty w różnym przypadku (a to zależy od zdania, w którym występuje) wygląda za każdym razem inaczej. W liczbie pojedynczej mamy:

DOM, DOMU, DOMOWI, DOMEM, a w liczbie mnogiej:

DOMY, DOMÓW, DOMOM, DOMAMI, DOMACH.

Tak więc który wyraz ma być wzorcowy?

Czy pomoże on dziecku w rozpoznaniu jego innych form? Nie jest to możliwe.

Podobnie jest z przymiotnikami, które odmieniają się podobnie, jak rzeczowniki, czy czasownikami, które mają jeszcze więcej form.

Większość części mowy w języku polskim się odmienia, więc dla efektywnej nauki czytania znajomość wyglądu kilku podstawowych form wyrazu nie stanowi ani zalety, ani wady.

Wpływ jest więc znikomy, w stosunku do wysiłku, jaki musimy włożyć w systematyczne stosowanie tej metody.

-Co jest najważniejsze w przygotowaniu do nauki czytania?

Dla początkowej nauki czytania w języku polskim ważniejsza jest gotowość struktur słuchowych – umiejętność dokonywania analizy i syntezy słuchowej, w koordynacji ze strukturami wzrokowymi i artykulacyjnymi.

Zanim dziecko zacznie czytać można skorzystać z  materiałów napisanych przeze mnie.

Na przykład z 1. części elementarza „Poczytam ci, mamo!” w którym znajduje się kilkanaście stron, tzw. przedelementarzowych, dzięki którym możemy kształcić funkcje słuchowe lub sprawdzić, czy dziecko jest już gotowe do podjęcia systematycznej nauki czytania.

Opracowałam również  zestaw zabaw i gier w serii „Zanim poczytam ci, mamo” .

Pierwsza z nich „Tropimy rymy” odnosi się do umiejętności analizy i syntezy słuchowej.

 

Komenatzre dla tego wpisu zostały wyłączone.